Showing all 4

VIEW:
Sort By:
Show:

Letrozol till salu i Sverige
Letrozol är ett antitumörmedel i gruppen icke-steroida aromatashämmare (hämmare av östrogensyntes). Det är känt att många steroidläkemedel aromatiseras till östrogener, därför finns det en risk för att män som tar steroider utvecklar hormoner som verkar på ett kvinnligt sätt och orsakar gynekomasti, vätskeansamling och fettavlagring. I sådana fall är det nödvändigt att använda ett antiöstrogen som förhindrar och blockerar utvecklingen av sådana konsekvenser. Genom selektiv aromatashämning kan Letrozol blockera östrogenbiosyntesen i perifera och tumörvävnader. Läkemedlet hämmar aromatas genom samtidig bindning till cytokrom P450-järn med minskad östrogensyntes i vävnader.

Läkemedlets effektivitet: Fördelar med att köpa Letrozol för din cykel
Kroppsbyggare och idrottare som tar anabola steroider kommer i allmänhet att gynna användningen av Letrozol på grund av läkemedlets exceptionella egenskaper:

Letrozol har förmågan att eliminera stigande östrogennivåer vid grundorsaken (aromatiseringsprocessen).
Det är en hämmare av hög selektivitet (överlägsen Fadrozol, Anastrozol, etc.) jämfört med aromatas.
Letrozol absorberas snabbt och nästan fullständigt från mag-tarmkanalen, dess biotillgänglighet är 99,9 %.
Det distribueras snabbt och brett i vävnader.
Läkemedlet orsakar inte störningar av steroidogenesen i binjurarna och androstenedionnivån i plasma.
Letrozol kan administreras oberoende av måltider.
Farmakokinetiken för Letrozol är oberoende av ålder.
Användning av Letrozol
Standarddosen för Letrozol tabletter är 1,25-2,5 mg dagligen. Även en så liten dos som denna är tillräckligt effektiv för att minska de cirkulerande östrogennivåerna med cirka 98%. Doseringen kan justeras för att passa varje användares tolerans, varje individ bör långsamt justera sin dos beroende på hur de känner och hur deras kropp svarar på läkemedlet. Även 1,25 mg dagligen är en för hög dos för vissa användare av anabola steroider, så i det här fallet, med tanke på att halveringstiden för Letrozol är 2-4 dagar, kan användningsfrekvensen minskas från varje dag till var 2-3 dag om behövs.